Hanaa Malallah | Works | Wall Installation

Hanaa Malallah, Illuminated Ruins
Hanaa Malallah | Illuminated Ruins (detail) | 2013 | Burnt canvas ash and fluorescent light | Canvas | 150x150 cm | 256-HM12-2013
Hanaa Malallah, Illuminated Ruins
Hanaa Malallah | Illuminated Ruins | 2013 | Burnt canvas ash and fluorescent light | Canvas | 150x150 cm | 255-HM12-2013
Hanaa Malallah | Chrysalis | Details | 2014 | Mixed Media & Butterfly | Paper | 110x110 cm | 233-HM12-2014
Hanaa Malallah | Chrysalis | 2014 | Mixed Media & Butterfly | Paper | 110x110 cm | 232-HM12-2014
Hanaa Malallah | Illuminated Ruins (detail) | 2013 | Burnt canvas ash and fluorescent light | Canvas | 150x150 cm | 256-HM12-2013
Hanaa Malallah, Illuminated Ruins
Hanaa Malallah | Illuminated Ruins | 2013 | Burnt canvas ash and fluorescent light | Canvas | 150x150 cm | 255-HM12-2013
Hanaa Malallah | Chrysalis | Details | 2014 | Mixed Media & Butterfly | Paper | 110x110 cm | 233-HM12-2014
Hanaa Malallah | Chrysalis | 2014 | Mixed Media & Butterfly | Paper | 110x110 cm | 232-HM12-2014